Ngoài hoạt động trong hai lĩnh vực chính là đầu tư xây dựng và bất động sản, Văn Minh Group còn nhận tư vấn về các dịch vụ pháp lý:

  • Chuyển nhượng, tặng cho.
  • Chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Đăng ký thế chấp, xóa thế chấp.
  • Ghi nhận tài sản.
  • Cấp phép xây dựng.
  • Tách thửa, hợp thửa.
  • Hợp thức hóa – Cấp GCN quyền sở hữu nhà ở và đất ở.
  • Cấp đổi GCN quyền sử dụng đất do tăng, giảm diện tích kích thước.
  • Khác